Skip to main content

Cheesy Shrimp Ciabatta

For out last get together I made this delicious Cheesy Shrimp Ciabatta. This is an appetizer that shrimp fans will love. In our family this is one of our most favorite recipes. It's so delicious!

You can go with a baguette instead if you would like bite sized portions, but it is hard to beat a fresh loaf of ciabatta bread. The baguette slices will get much crunchier so if you prefer that mouth feel, you can go with a baguette. A fresh French bread would also work great. Enjoy!


Merry Christmas!
Comments

 1. Oh, Ali -- the kids are so big and so gorgeous!!! Merry merry merry Christmas to you all! =)

  ReplyDelete
 2. tiếng anh giao tiếp cho trẻ em

  chung cư newskyline văn quán
  hateco hoàng mai
  chung cư hà nội

  dịch vụ hoàn thuế
  dịch vụ kế toán thuế
  dịch vụ quyết toán thuế
  khoá học kế toán thuế Văn minh Ma thú vì tương lai nào!)  Dịch:Sessiromaru
  Biên dịch:workman
  Biên tập: long_ngo81
  Nguồn: Tàng thư viện

  Sau khi đưa tiễn sứ giả của Thần Điện, Đoạn Vân liền triệu tập tất cả Ma
  thú cao cấp thủ hạ, tổ chức Ma thú hội nghị.

  Ngũ đại siêu cấp Ma sủng, hai mươi vị đại hậu giai Thần thú, Phi Long
  huynh đệ, Liên trường Không quân nhất hào Phi Long doanh trường, Bách
  thú Sư đoàn, Mãnh long Sư đoàn còn có cả mười Ma thú sĩ quan cao cấp của
  Thiết ngưu doanh, tổng thể tụ họp ở Phòng hội nghị Gia tộc.

  'Lão Đại, Ma thú cao cấp sĩ quan đại quân đều ở chỗ này rồi. Ngươi có
  chuyện gì cần dặn dò vậy?" Tiểu Phi Hiệp nói với Đoạn Vân.

  Nhìn thấy một phòng chật ních toàn Ma thú nhân hình, Đoạn Vân cảm thấy
  gia cơ của mình thật phong phú bèn tỏ ra rất hài lòng. Nhưng vừa nghĩ
  đến Ma Tộc, sự cường đại của Đông -Tây phương Thần giới, Đoạn Vân lại
  cảm thấy thực lực vẫn còn quá mức nhu nhược.

  "Lần này ta triệu tập các vị đến đây chủ yếu vì muốn thương nghị một

  trung tâm kế toán
  dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng

  dich vu ke toan noi bo
  dịch vụ dọn dẹp sổ sách

  ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Neiman Marcus Chicken Salad

This tasty Neiman Marcus Chicken Salad has a secret ingredient that gives the texture of the salad a wonderfully creamy texture. What is it ? Freshly whipped cream folded into the chicken, almond and grape salad. It works and it is wonderful.

Serve on a bed of curly lettuce, with crackers or on a croissant. Enjoy!


Cheesy Shrimp Ciabatta

For out last get together I made this delicious Cheesy Shrimp Ciabatta. This is an appetizer that shrimp fans will love. In our family this is one of our most favorite recipes. It's so delicious!

You can go with a baguette instead if you would like bite sized portions, but it is hard to beat a fresh loaf of ciabatta bread. The baguette slices will get much crunchier so if you prefer that mouth feel, you can go with a baguette. A fresh French bread would also work great. Enjoy!


Chicken Doritos Casserole

I'm not even gonna pretend that this anything but what I call "Trash Food." Every once in a while trash food is the best kind of food, comforting and totally delicious. Chicken Doritos Casserole fits that description perfectly. Enjoy!